Dla akcjonariuszy

WYMIANA ODCINKÓW ZBIOROWYCH AKCJI – KOMUNIKAT SPÓŁKI CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE ePŁATNOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W TAJĘCINIE

Dnia 5 marca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie numer 44/2021 (6189), pozycja 15452 o treści:

Zarząd Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”),   działając na podstawie art. 358 §3 K.S.H. ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych akcji, unieważnionych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 04.02.2021 r., z uwagi na to, że ich treść stała się nieaktualna. Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały odcinki zbiorowe akcji Spółki następujących serii i o następujących numerach:

A od A-0000001 do A-6096053,

B od B-0000001 do B-6096052,

C od C-0000001 do C-07096053,

C od C-07096054 do C-12192105,

D od D-0000001 do D-2000000,

E od E-0000001 do E-2000000,

F od F-0000001 do F-0641026,

G od G-0000001 do G-1252515,

G od G-1252516 do G-5123208,

H od H-000001 do H-151515,

H od H-151516 do H-227273,

H od H-227274 do H-0303031,

I od I-000001 do I-683761,

J od J-0000001 do J-0691287,

J od J-0691288 do J-1106059,

J od J-1106060 do J-1329752,

J od J-1329753 do J-1463968,

K od K-0000001 do K-3762470,

L od L-00001 do L-97981,

Ł od Ł-00001 do Ł-58789,

M od M-0000001 do M-1142827,

N od N-000001 do N-319466,

O od O-00001 do O-22268,

P od P-0000001 do P-0256014.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, Spółka wydała nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych (na rzecz aktualnego, jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Rementi Investments S.A. z siedzibą w Warszawie) obejmujące akcje następujących serii i o następujących numerach :

A od A-0000001 do A-6096053,

B od B-0000001 do B-6096052,

C od C-00000001 do C-12192105,

D od D-0000001 do D-2000000,

E od E-0000001 do E-2000000,

F od F-0000001 do F-0641026,

G od G-0000001 – do G-5123208,

H od H-0000001 do H-0303031,

I od I-000001 do I-683761,

J od J-0000001 do J-1463968,

K od K-0000001 do K-3762470,

L od L-0000001 do L-0097981,

Ł od Ł-0000001 do Ł-0058789,

M od M-0000001 do M-1142827,

N od N-0000001 do N-0319466,

O od O-0000001 do O-0022268,

P od P-0000001 do P-0256014.  

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz piąty każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Pliki do pobrania

wkb_pep_fifth_call_to_submitt_shares_website_pep.pdf

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz czwarty każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Pliki do pobrania

fourth_call_to_submitt_shares__pep.pdf

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz trzeci każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Pliki do pobrania

Third Call to Submit Shares

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz drugi każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Pliki do pobrania

second_call_to_submitt_shares_pep.pdf

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Z uwagi na wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) regulacje dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, informujemy, że w dniu 28.09.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 2 w przedmiocie wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa pomiędzy Spółką a mBank S.A. na prowadzenie rejestru akcjonariuszy została zawarta dnia 23.09.2020 r.

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz pierwszy każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Pliki do pobrania

First Call to Submitt Shares_PeP

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Szanowny Użytkowniku!

Na naszych stronach korzystamy z plików cookie. Dane te są przez nas zbierane, aby poprawić komunikatywność na stronie a także pozwalają Ci pełniej korzystać z jej możliwości. W ten sposób jesteśmy w stanie dopasować indywidualne treści do Ciebie oraz pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób usprawnić funkcjonalność naszych stron, tak by korzystanie z nich było dla Ciebie przyjemniejsze i prostsze. Abyśmy mogli zapewnić Ci te wszystkie funkcjonalności prosimy o akceptację plików cookie, związanych z wydajnością usług, funkcjonalnością strony i treściami reklamowymi. Chcemy Cię zapewnić, że strony nie zbierają w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies oraz znacznikach pikselowych. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Dbamy o Twoje dane tak by były u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili, ustawienia można w dowolnej chwili zmienić. Szczegóły jak to zrobić i jak zarządzać wyrażoną przez Ciebie zgodą uzyskasz w Polityce prywatności.
Należą do nich pliki, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (zgoda nie jest wymagana)

Zapisano
Są to pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Zapisano
Te pliki cookie, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę. Dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia Wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony.

Zapisano
Pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań dzięki którym reklamy zarówno na tej stronie jak i poza nią są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane.

Nie teraz, zdecyduję później Gotowe