Porady dla przedsiębiorców

Czym jest działalność nierejestrowana i kto może ją założyć?

31-10-2019

Czym jest działalność nierejestrowana?

30 kwietnia 2018 roku weszła w życiu ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646). Na jej podstawie została wprowadzona działalność nierejestrowana, której zasady reguluje art. 5. Potocznie nazywana jest również firmą na próbę, ponieważ może ją założyć każda osoba fizyczna, której przychód nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku może wynosić maksymalnie 1125 zł brutto. Oznacza to, że kryterium dochodu zmienia się co roku. Dlatego też warto śledzić te informacje na bieżąco. Jednocześnie należy spełnić kilka innych kryteriów. Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej dotyczy wyłącznie osób nieposiadających własnej firmy przez okres ostatnich 60 miesięcy. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy zakończyli działalność gospodarczą oraz nie wznowili jej w ciągu 12 miesięcy do dnia wprowadzenia ustawy.

Dodatkowo należy pamiętać, że nie można prowadzić działalności nierejestrowanej w przypadku posiadania statusu wspólnika spółki cywilnej lub innej wpisanej do rejestru KRS. Ograniczenia dotyczą również osób, których przedsiębiorstwa nie mogłyby funkcjonować bez uprzedniego uzyskania koncesji, pozwoleń lub licencji.

Działalność nierejestrowana - jak założyć?

Jak sama nazwa wskazuje, działalność nierejestrowana nie wymaga składania wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, urzędzie skarbowym czy też GUS. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie posiadał numerów identyfikacyjnych. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w prawie może wystąpić obowiązek złożenia formularza NIP-7. Jednak zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), nierejestrowana działalność gospodarcza zobowiązuje osobę fizyczną do prowadzenia ewidencji sprzedaży w formie papierowej, w której wykazuje wysokość uzyskiwanego przychodu. Oznacza to udokumentowanie transakcji z danego dnia nie później niż przed kolejną sprzedażą w dniu następnym. W takim przypadku ewidencjonowanie polega na uwzględnieniu: liczby porządkowej, daty sprzedaży, wartości sprzedaży oraz wartości sprzedaży narastająco. Można również wprowadzić dodatkowe zapisy. Dzięki temu przedsiębiorca ma pełną kontrolę nad wysokością przychodu. Co dzieje się, gdy będzie on wyższy niż dozwolony limit?

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Działalność nierejestrowana przeznaczona jest dla osób fizycznych, których miesięczny przychód wynosi maksymalnie 50% płacy minimalnej. W momencie przekroczenia tego limitu staje się działalnością gospodarczą. Oznacza to, że konieczność zarejestrowania firmy w ciągu 7 dni. Należy to zrobić poprzez złożenie wniosku o wpis do CEIDG elektronicznie lub w urzędzie gminy. W dokumencie należy uwzględnić: adres firmy, NIP, PESEL, kod działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, dane kontaktowe, rodzaj opodatkowania, numer konta bankowego oraz datę rozpoczęcia działalności. Składając jeden wniosek w CEIDG, dokonuje się jednoczesnego zgłoszenia do ZUS lub KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego. Na początku przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek ten następuje dopiero 6 miesięcy od rejestracji działalności gospodarczej. Jak wygląda kwestia opłacania składek ubezpieczeniowych w przypadku działalności gospodarczej nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana a zus

Działalność gospodarcza nierejestrowana zakłada zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Przedsiębiorca nie musi składać żadnych deklaracji ZUS. Jednak wiele zależy od formy prowadzonego przedsiębiorstwa. Jednak dotyczy to osób prowadzących sprzedaż. W przypadku zawierania umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenie przedsiębiorca staje się zleceniobiorcą. Oznacza to, że zleceniodawca nabywa obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji do ZUS w ciągu 7 dni oraz opłacenia składek. Wyjątkiem mogą być jedynie osoby poniżej 26 roku życia posiadające status studenta, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Działalność gospodarcza nierejestrowana – obowiązki przedsiębiorcy

Jak zostało wspomniane, nierejestrowana działalność gospodarcza zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Jednak warto zaznaczyć, że nie jest to jedyny obowiązek. Należy również pamiętać o przestrzeganiu praw konsumenta takich jak: rozpatrzenie reklamacji, naprawa towaru uszkodzonego czy respektowanie możliwości odstąpienia od umowy zawieranej na odległości w ciągu 14 dni. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia rachunku lub faktury na żądanie konsumenta. Z zastrzeżeniem, że jest to możliwe jedynie przed upływem terminu 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym klient otrzymał towar, usługę lub dokonał zapłaty. Jak wygląda sytuacja z opodatkowaniem działalności nierejestrowanej? Przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku wpłacania zaliczek podatkowych. Jednak muszą rozliczyć swoją działalność na zasadach ogólnych, składając deklarację PIT-36.

Lista wpisów

Szanowny Użytkowniku!

Na naszych stronach korzystamy z plików cookie. Dane te są przez nas zbierane, aby poprawić komunikatywność na stronie a także pozwalają Ci pełniej korzystać z jej możliwości. W ten sposób jesteśmy w stanie dopasować indywidualne treści do Ciebie oraz pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób usprawnić funkcjonalność naszych stron, tak by korzystanie z nich było dla Ciebie przyjemniejsze i prostsze. Abyśmy mogli zapewnić Ci te wszystkie funkcjonalności prosimy o akceptację plików cookie, związanych z wydajnością usług, funkcjonalnością strony i treściami reklamowymi. Chcemy Cię zapewnić, że strony nie zbierają w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies oraz znacznikach pikselowych. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Dbamy o Twoje dane tak by były u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili, ustawienia można w dowolnej chwili zmienić. Szczegóły jak to zrobić i jak zarządzać wyrażoną przez Ciebie zgodą uzyskasz w Polityce prywatności.
Należą do nich pliki, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (zgoda nie jest wymagana)

Zapisano
Są to pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Zapisano
Te pliki cookie, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę. Dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia Wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony.

Zapisano
Pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań dzięki którym reklamy zarówno na tej stronie jak i poza nią są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane.

Nie teraz, zdecyduję później Gotowe