Porady dla przedsiębiorców

Spółka komandytowa – kto powinien zdecydować się na ten rodzaj działalności?

21-12-2020

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej sprawia, że obecnie własną firmę może założyć niemal każdy i to w krótkim czasie. Jednym z rozwiązań są wszelkiego rodzaju spółki prawa handlowego, w tym właśnie spółka komandytowa. Czym dokładnie jest ten twór prawny? Zachęcamy do lektury. 

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa co to? Spółka komandytowa osobowość prawna? - odpowiedzi na tego typu pytania są kluczowa jeśli zamierzamy szczegółowo omówić wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące tej formy prowadzenia interesów. Spółka komandytowa to osobowa spółka handlowa, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Wszystkie najważniejsze aspekty związane z jej funkcjonowaniem uregulowano dokładnie w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach szczegółowych. Spółka ta musi być założona przez minimum dwóch wspólników. 

Spółka komandytowa - cechy charakterystyczne

Spółki komandytowe sprawdzają się świetnie jeśli wspólnikom zależy na podziale obowiązków, ryzyka oraz wkładów finansowych. Co do zasady, jeden z nich angażuje się w sprawy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a zadaniem drugiego jest zapewnienie wkładu finansowego. To dlatego komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, a komplementariusz odpowiada za nie bez ograniczeń i to całym swoim osobistym majątkiem. Pozycja prawna obu wspólników nie jest więc równa i kluczowe pozostaje to, jakie są między nimi ustalenia i w którym dokładnie kierunku mają zmierzać działania spółki. 

Jak powstaje spółka komandytowa?

Aby spółka komandytowa mogła zostać założona konieczne jest zawarcie umowy spółki przez co najmniej dwóch wspólników oraz zarejestrowanie jej w tradycyjnej lub elektronicznej formie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na tym jednak nie koniec formalności, ponieważ kolejnym krokiem jest zgłoszenie danych uzupełniających do właściwego urzędu skarbowego, założenie rachunku bankowego spółki, a także złożenie deklaracji PCC-3, która dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych związanych z wniesieniem wkładów do spółki (tylko w sytuacji, gdy powstaje ona bez udziału notariusza). Każda spółka jako pełnoprawny podmiot gospodarczy otrzymuje numer NIP oraz REGON, którymi będzie musiała posługiwać się w obrocie gospodarczym. Warto dodać, że spółka komandytowa może powstać także na skutek przekształcenia innej spółki prawa handlowego, co jest często stosowaną praktyką. 

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej 

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, prawo prowadzenia spraw spółki przysługuje każdemu komplementariuszowi, z tym zastrzeżeniem, że wspólnicy mogą ukształtować je odmiennie. Powierzenie danych uprawnień następuje zazwyczaj w drodze umowy lub w uchwale wspólników. Co istotne, powierzenie określonym wspólnikom prowadzenia spraw spółki komandytowej oznacza, że pozostali wspólnicy tracą taką możliwość. Od prowadzenia spraw należy odróżnić reprezentowanie spółki, czyli podejmowanie czynności wywołujących określone skutki wobec osób trzecich. Prawo reprezentacji przysługuje każdemu komplementariuszowi, w tym także tym, którzy zostali wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. 

Majątek spółki komandytowej 

Każda spółka posiada majątek odrębny od tego, który należy do poszczególnych wspólników. Można do niego zaliczyć przede wszystkim prawa majątkowe wniesione tytułem wkładu wspólników, a także nabyte przez spółkę w trakcie jej istnienia. Im większa płynność finansowa spółki, tym większa szansa na jej rozwój. Wspólnicy mogą wnosić do majątku spółki na przykład prawa do nieruchomości i ruchomości, prawa względne takie jak wierzytelności, prawo do korzystania z rzeczy czy papiery wartościowe. Podział zysków według wniesionego wkładu określa umowa, ale w większości przypadków jest on określony na zasadzie proporcjonalności. 

Odpowiedzialność wspólników 

Wspólnicy różnią się nie tylko zakresem obowiązków oraz praw, ale przede wszystkim odpowiedzialnością finansową za spółkę. Komplementariusze odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń. Odpowiedzialność komandytariuszy jest natomiast ograniczona do określonej w umowie tzw. sumy komandytowej, co oznacza, że jeśli wspólnik taki wniesie do spółki wkład o wartości minimum równej tej sumie, wtedy nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania. Ważne jest jednak to, że mimo to odpowiedzialność komandytariusza będzie nieograniczona jeśli w nazwie spółki znajdzie się jego imię i nazwisko. 

Jakie są zalety i wady spółek komandytowych?

Do największych atutów spółki komandytowej można zaliczyć dywersyfikację odpowiedzialności, a także wyraźny podział ról pomiędzy wspólnikami. Dzięki temu każdy z nich wie dokładnie, w jakiej pozycji się znajduje i co może zyskać, a co stracić. Zaletą jest również to, że wspólnicy w wielu obszarach mogą dość swobodnie kształtować umowę spółki. Wadą tej formy prowadzenia interesów jest stosunkowo wysoki poziom formalizacji, a także zawiłości prawne związane z funkcjonowaniem takiego podmiotu gospodarczego, co na przykład bardzo często rodzi dodatkowe wątpliwości. 

Dla kogo spółka komandytowa będzie najlepszym rodzajem prowadzenia działalności?

Tak naprawdę bardzo wiele zależy od konkretnego przypadku i zaistniałych okoliczności. Spółka komandytowa jest z pewnością dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy z jednej strony mają pomysł na biznes, a z drugiej potrzebują partnera, który chciałby zainwestować własny kapitał. Z pewnością warto zastanowić się nad taką formą prowadzenia interesów, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji należy przemyśleć wszelkie “za” oraz “przeciw”. 

Lista wpisów

Szanowny Użytkowniku!

Na naszych stronach korzystamy z plików cookie. Dane te są przez nas zbierane, aby poprawić komunikatywność na stronie a także pozwalają Ci pełniej korzystać z jej możliwości. W ten sposób jesteśmy w stanie dopasować indywidualne treści do Ciebie oraz pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób usprawnić funkcjonalność naszych stron, tak by korzystanie z nich było dla Ciebie przyjemniejsze i prostsze. Abyśmy mogli zapewnić Ci te wszystkie funkcjonalności prosimy o akceptację plików cookie, związanych z wydajnością usług, funkcjonalnością strony i treściami reklamowymi. Chcemy Cię zapewnić, że strony nie zbierają w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies oraz znacznikach pikselowych. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Dbamy o Twoje dane tak by były u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili, ustawienia można w dowolnej chwili zmienić. Szczegóły jak to zrobić i jak zarządzać wyrażoną przez Ciebie zgodą uzyskasz w Polityce prywatności.
Należą do nich pliki, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (zgoda nie jest wymagana)

Zapisano
Są to pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Zapisano
Te pliki cookie, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę. Dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia Wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony.

Zapisano
Pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań dzięki którym reklamy zarówno na tej stronie jak i poza nią są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane.

Nie teraz, zdecyduję później Gotowe