Porady dla przedsiębiorców

Wypadek przy pracy – jak postępować w przypadku wypadków przy pracy?

26-07-2019

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy jest losowym zdarzeniem, podczas którego pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, przebywając na terenie miejsca pracy doznaje uszczerbku na zdrowiu lub w najtragiczniejszym przypadku ponosi śmierć. Oczywiście pracodawca powinien powziąć wszelkie środki bezpieczeństwa, stosować zalecenia BHP oraz odpowiednio przeszkolić pracowników, by zminimalizować ryzyko wypadku podczas pracy. Czasami nawet największe środki bezpieczeństwa nie potrafią uchronić od zdarzeń losowych, jakimi są wypadki przy pracy. Warto spojrzeć na statystyki, które dają do myślenia w temacie niebezpiecznych miejsc pracy.

Wypadek w pracy - dane statystyczne

W okresowych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego znajdziemy wiele interesujących danych na temat występowania wypadków przy pracy. Według najnowszego opracowania w okresie od 1 stycznia do końca maja 2019 zanotowano 15800 poszkodowanych w wyniku wypadku w miejscu pracy. To o 0,6% mniej wypadków niż w tym samym kwartale, ale w 2018 roku. Wskaźnik wypadkowości wyniósł 1,17 (liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących). Niestety trzeba wspomnieć też o śmiertelnych wypadkach podczas pracy, które stanowiły 0,2%  wszystkich poszkodowanych.

Najwięcej wypadków dochodzi w branży górniczo-wydobywczej oraz w branży dostawy wody i gospodarowania ściekami i odpadami, a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Co może zaskakiwać, często zdarzają się wypadki przy pracy również w administracji publicznej, chociaż musimy pamiętać, że w skład grupy wchodzi też obrona narodowa. Do najczęstszych przypadków powstania urazu u osoby pracującej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt, a także uderzenie w obiekt w ruchu. Z przeanalizowanych statystyk wynika, że wypadki przy pracy zdarzają się często. Jeśli weźmiemy też pod uwagę niezgłoszone mikrourazy, liczba wypadków będzie jeszcze większa. Jak więc postępować podczas wypadków przy pracy?

Wypadki przy pracy - co zrobić?

Jak zachować się w przypadku, gdy pracownik dozna urazu podczas pracy? Wypadek powinien zgłosić poszkodowany lub inna osoba, która zauważy niefortunne zajście. Wtedy pracodawca zgodnie z Kodeksem pracy powinien:

  • udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy - pracodawca ma obowiązek by zabezpieczyć miejsce wypadku, ograniczyć zagrożenie np. poprzez wyłączenie maszyn, odcięcie energii elektrycznej etc. 
  • szczególnie zabezpieczyć miejsce wypadku - zanim zostaną ustalone przyczyny wypadku, osoby niepowołane nie powinny znajdować się w pobliżu miejsca wypadku. Należy wyłączyć wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, a także zapobiec np. przestawieniu przedmiotów czy maszyn, z powodu których doszło do wypadku, tak by móc odtworzyć zgodnie z faktami całe zajście. Zgodę na ponowne włączenie urządzeń wydaje pracodawca wraz ze społecznym inspektorem pracy. Zgoda może być jednak wstrzymana na czas dokonania oględzin i dokumentacji z miejsca wypadku. 
  • zawiadomić o wypadku - pracodawca powinien zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora, gdy zdarzy się wypadek ciężki, śmiertelny i zbiorowy wypadek przy pracy.
  • powołać zespół powypadkowy - powołuje się dwuosobowy zespół powypadkowy; w jego skład zazwyczaj wchodzą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
  • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. 
  • sporządzić i zatwierdzić protokół powypadkowy.
  • doręczyć protokół powypadkowy poszkodowanemu pracownikowi oraz inspektorowi pracy.
  • prowadzić rejestr wypadku - zawiera następujące dane: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, skutki wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, opis okoliczności wypadku, określenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania wniosku do ZUS.
  • wypełnić statystyczną kartę wypadku GUS.

Karta wypadku - kto wypełnia?

Gdy dojdzie do wypadku w pracy, a pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu, będzie mógł domagać się wypłaty należności z ubezpieczenia. W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, przeprowadza się postępowanie powypadkowe i wypełnia protokół powypadkowy, gdzie znajdują się wszystkie istotne informacje na temat zaistniałego wydarzenia. Gdy mowa o innym rodzaju zatrudnienia np. umowa zlecenie, umowa agencyjna, czy umowa o świadczeniu usług, wypełnia się kartę wypadku. Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala pracodawca i wypełnia kartę wypadku.

Wypadki w pracy zdarzają się bardzo często, dlatego warto wiedzieć, że karta wypadku jest podstawą do dochodzenia późniejszego odszkodowania. 

Lista wpisów

Szanowny Użytkowniku!

Na naszych stronach korzystamy z plików cookie. Dane te są przez nas zbierane, aby poprawić komunikatywność na stronie a także pozwalają Ci pełniej korzystać z jej możliwości. W ten sposób jesteśmy w stanie dopasować indywidualne treści do Ciebie oraz pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób usprawnić funkcjonalność naszych stron, tak by korzystanie z nich było dla Ciebie przyjemniejsze i prostsze. Abyśmy mogli zapewnić Ci te wszystkie funkcjonalności prosimy o akceptację plików cookie, związanych z wydajnością usług, funkcjonalnością strony i treściami reklamowymi. Chcemy Cię zapewnić, że strony nie zbierają w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies oraz znacznikach pikselowych. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Dbamy o Twoje dane tak by były u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili, ustawienia można w dowolnej chwili zmienić. Szczegóły jak to zrobić i jak zarządzać wyrażoną przez Ciebie zgodą uzyskasz w Polityce prywatności.
Należą do nich pliki, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (zgoda nie jest wymagana)

Zapisano
Są to pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Zapisano
Te pliki cookie, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę. Dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia Wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony.

Zapisano
Pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań dzięki którym reklamy zarówno na tej stronie jak i poza nią są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane.

Nie teraz, zdecyduję później Gotowe